KATILIM 

Festivale katılmak isteyenler için…

Katılan filmleri festivlamiz için öncelikli kılacak bir kaç küçük tavsiye…

  • Türkçe ve Türkçe’nin lehçeleri ile yapılmış her türden film festivalimize katılabilir.

  • Ayrıca dünyanın başka ülkesinde yaşayan ama Türkçe düşünüp üreten tüm kültür, dil, din, ve milliyetten insanların filmlerini de çekildiği dilde ancak Türkiye Türkçesi ve İngilizce altyazılı olmak koşulu ile katılabilir.

  • Yine  tüm kadim killtürlerin ve temelini oluşturan Şamanizm ve benzeri tüm Güneş rituelletine, yer veren tüm filmler yine Türkiye Türkçesi İngilizce altyazılı olmak koşulu ile katılabilir.

  • Kızılderili ve diğer yerli kadim toplulukların ürettiği her tür film veya  onların kültürleri ile ilgili üretilmiş başka filmler de Türkiye Türkçesi ve İngilizce alt yazılı olarak katılabilir.

Önemli Not : Bu kriterlerin hiç biri festivale katılabilmenim kesin şartı değildir. Bu açıklamalar belirtilen özelliklere sahip filmlerin bizim için öncelikli olacağını belirtmek içindir.