IINFF

Nartugan: Güneş’in Doğum Günü

Güneş Ritüelleri kültürlerinin temelini oluşturan eski ve yeni tüm insan topluluklarına açık bir film festivalidir (IINFF) “İstanbul International Nartugan Film Festival”.

Bir kültürün en önemli öğesi şüphesiz “Dil” ve “Sosyal Kimlik” tir. Güneş kültürünü benimsemiş tüm eski yeni toplumlar bu iki alanda ve yaşayış olarak şaşırtıcı bir toplumsal benzerlik gösterirler. Dünya üzerinde var olan bu güneş topluluklarının bilinen en eskisi olan Türkler ve Türkçe eserlerin yer aldığı bir yıllık etkinliği uluslararası düzeyde bir festival olarak Her Nartugan Bayramına denk gelecek şekilde kutlamak istiyoruz.

Sinema aracılığı ile Güneş Dillerinin ilki olan ve temelini oluşturan Türkçe ve Türkçe’nin lehçeleri koşulan ülkeler veya başka ülkelerde bu dilleri bilen ve konuşan insanların arasında bir kültür birliği oluşturmak amacındayız.